dhgfsfdhhfshdfg

40-urni tečaji

ZIMSKI SEMESTER: 10. 10. 2022 – 23. 12. 2022

Konfucijev inštitut Ljubljana ponuja 40- in 60-urne tečaje kitajskega jezika in kulture.

Razlika med 40- in 60-urnim tečajem je v tem, da je učenje pri Basic 1 (40h) počasnejše z veliko več ponavljanja. Po opravljenem prvem in drugem delu 1.1 Basic se tečajnik lahko vpiše v stopnjo 1.2 Beginner (60h).

40-urni tečaji bodo potekali online, in sicer dvakrat tedensko po dve šolski uri. Prvo predavanje bo v ponedeljek, 10. 10. 2022.


ZAČETNI TEČAJ KITAJŠČINE BASIC 1, PRVI DEL

40-urni začetni tečaj Basic 1, prvi del 1 je namenjen vsem, ki jih zanima kitajski jezik in kultura, a nimajo predhodnega znanja. Uvrstitvenega testa ni potrebno opravljati.

Urnik: Ponedeljek: 18:45-20:15, sreda: 18:45-20:15.

Trajanje tečaja: 10. 10. 2022 - 23. 12. 2022

Učbenik: HSK Standard Course 1 (Učbenik in delovni zvezek)

Lesson Function Topic School hours
1 Greeting 1 Hello! 4 hours
2 Greeting 2 Thank you! 5 hours
3 Names and nationality What’s your name? 5 hours
4 Occupations and professions She is my Chinese teacher. 5 hours
5 Numbers and age Her daughter is 20 years old this year. 5 hours
6 Linguistic Capability I can speak Chinese. 5 hours
7 Date What is the date today? 5 hours

Review
4 hours

Final exam
2 hours

Tečajnikom priporočamo nadaljevanje učenja na nivoju Basic part 2 in potem opravljanje izpitov HSK1 in HSKK1.


ZAČETNI TEČAJ KITAJŠČINA BASIC 1, DRUGI DEL

40-urni začetni tečaj Basic 1, drugi del je namenjen vsem, ki jih zanima kitajski jezik in kultura in so končali tečaji Basic 1 prvi del. Uvrstitvenega testa ni potrebno opravljati.

Urnik: Skupina se v zimskem semestru 2022/2023 ne izvaja.

Trajanje tečaja: 10. 10. 2022 - 23. 12. 2022

Učbenik: Experiencing Chinese, 1. knjiga

Po opravljenih Part 1 in Part 2 nivojih tečaja Basic, tečajnike spodbujamo k prijavi na izpita HSK1 in HSKK1. Več o HSK izpitih najdete tukaj.

60-urni tečaji

ZIMSKI SEMESTER: 10. 10. 2022 - 3. 2. 2023

Tečaji Konfucijevega inštituta Ljubljana obsegajo 60 šolskih ur in potekajo dvakrat tedensko po dve šolski uri.

Prvo predavanje bo v ponedeljek, 10. 10., oziroma torek, 11. 10. 2022. Vsi tečaji se izvajajo online. Začetne skupine pa so na voljo tudi v živo in bodo organizirane le v primeru dovolj velikega števila prijavljenih. 


ZAČETNI TEČAJ KITAJSKEGA JEZIKA

ZAČETNA SKUPINA 1.1

60-urni tečaj Začetna skupina 1.1. je namenjen vsem, ki jih zanima kitajski jezik in kultura, a nimajo predhodnega znanja. Uvrstitvenega testa ni potrebno opravljati.

Urnik:
SKUPINA A
: Ponedeljek: 17:00-18:30, sreda: 17:00-18:30;
SKUPINA B: Torek: 9:00-10:30, četrtek: 9:00-10:30;
SKUPINA C [v živo]: Ponedeljek: 17:00-18:30, sreda: 17:00-18:30;
SKUPINA D [v živo]: Torek: 9:00-10:30, četrtek: 9:00-10:30.

Učbenik: Experiencing Chinese, 1. knjiga (knjigo lahko naročite na Konfucijevem inštitutu Ljubljana)


Function Topic Time
1 Greeting 1 Hello 4 hours
2 Greeting 2 How are you 4 hours
3 Asking for names What’s your name 4 hours
4 Asking about the nationality What nationality are you 4 hours
5 Review and exercise
2 hours
6 Asking about the address Where do you live 4 hours
7 Asking about the family How many people are there in your family 4 hours
8 Asking the time (1) What is the date today     4 hours
9 Asking the time (2) What time is it now 2 hours
10 Review and exercise    
2 hours
11 Asking the way Where is the metro station 4 hours
12 Buying the food How much is 500g of apples 4 hours
13 Buying stationery What do you want to buy 4 hours
14 Review and exercise Can I try it on 4 hours
15 Revision lecture
2 hours
16 HSK and HSKK preparation HSK2 level 6 hours

*Pridržujemo si pravico do spremembe učnega načrta.

Po opravljenih 60 urah študente spodbujamo k opravljanju HSK2 ter HSKK1. Certifikati izpitov HSK so pogoj za pridobitev Konfucijeve štipendije za študij na Kitajskem.


ZAČETNA SKUPINA 1.2

Začetna skupina 1.2 je primeren za vse, ki so opravili okoli 60 ur tečaja kitajščine ali so zaključili Začetni Basic tečaj 1, drugi del na Konfucijevem inštitutu Ljubljana. V primeru, da nimate dokazil o opravljenih pogojih za vpis na stopnjo Začetna skupina 1.2., je potrebno opravljati uvrstitveni test.

UrnikPonedeljek: 18:45-20:15, sreda: 18:45-20:15.

Učbenik: Experiencing Chinese, 1. knjiga (knjigo lahko naročite na Konfucijevem inštitutu)


Function Topic Time
1 Going to the dining hall I want to eat some steamed stuffed buns     4 hours
2 Going to the library I go to library and borrow some books     4 hours
3 Going to the bank I want to exchange some money     4 hours
4 Review and exercise    
2 hours
5 Going to the post office     My mother has sent me a parcel by mail     4 hours
6 Renting an apartment     I want to rent an apartment with a kitchen     4 hours
7 Seeing the doctor     What’s wrong with you     4 hours
8 Review and exercise    
2 hours
9 Getting a haircut     How do you like your haircut     4 hours
10 Talking about Chinese learning     Your Chinese is very fluent     4 hours
11 Talking about study life     Have you seen my dictionary     4 hours
12 Review and exercise    
2 hours
13 Talking about study methods     How long have you been study Japanese     4 hours
14 Attending classes     Class begins, please come in     4 hours
15 Taking exams     You speak better Chinese than i do     4 hours
16 Review and exercise    
2 hours
17 HSK and HSKK preparation     Focus on HSK2 level     4 hours

*Pridržujemo si pravico do spremembe učnega načrta.

Po opravljenih 120 urah študent opravi HSK2 izpit. Zdaj je primeren trenutek, da študent opravi HSKK1.

HSK certifikati so pogoj za pridobitev Konfucijeve štipendije za študij na Kitajskem.


ZAČETNA SKUPINA 1.3

Začetni tečaj 1.3 je primeren za vse, ki so opravili HSK2 izpit ali imajo enakovredno stopnjo znanja oz. so opravili 120 – 140 ur tečajev kitajščine na Konfucijevem inštitutu Ljubljana.V primeru, da nimate dokazil o opravljenih pogojih za vpis na stopnjo Začetna skupina 1.3, je potrebno opravljati uvrstitveni test.

Urnik: Torek: 17:00-18:30, četrtek: 17:00-18:30.

Učbenik: Experiencing Chinese, 2. knjiga (knjigo lahko naročite na Konfucijevem inštitutu)


Function Topic Time
1 Interests (1)     I’m really interested in Chinese calligraphy     4 hours
2 Interests (2)     What sports do you like     4 hours
3 Interests (3)     Have you seen this movie     4 hours
4 Review and exercise    
2 hours
5 Invitation (1)     Today is my treat     4 hours
6 Invitation (2)     Let’s take a bunch of flowers when we go there     4 hours
7 Declination     Let’s talk about it later     4 hours
8 Review and exercise    
2 hours
9 Plan (1)     Let’s decorate the room     4 hours
10 Plan (2)     What plan do you have for winter vocation     4 hours
11 Plan (3)     I’ll go back to my country as soon as i graduate     4 hours
12 Review and exercise    
2 hours
13 Travelling (1)     We’ve got the tickets     4 hours
14 Travelling (2)     Take your boarding pass     4 hours
15 Travelling (3)     Up above there is Paradise; down here there are Suzhou and Hangzhou     4 hours
16 Review and exercise    
2 hours
17 HSK 3 and HSKK intermediate level review    
4 hours

*Pridržujemo si pravico do spremembe učnega načrta.

Po opravljenem Začetnem tečaju 1.3. tečajnike spodbujamo k prijavi na opravljanje izpita HSK3. Večina tečajnikov lahko doseže odlične rezultate na HSKK1 in HSK2 izpitu.

Študenti, ki še niso študirali na Kitajskem se lahko ob pridobitvi HSK3 certifikata z najmanj 180 točkami ter HSKK poročilom o točkah prijavijo na semester študija poučevanja kitajščine kot tujega jezika, kitajskega jezika in književnosti ali kitajske filozofije na Kitajskem preko Konfucijeve štipendije.

Študenti, ki ne študirajo na Kitajskem se lahko ob pridobitvi HSK3 certifikata z najmanj 210 točkami prijavijo na enoletni študij kitajskega jezika na Kitajskem preko Konfucijeve štipendije.

Študenti, ki ne študirajo na Kitajskem se lahko ob pridobitvi HSK3 certifikata z najmanj 270 točkami ter poročilom točk HSKK prijavijo na enoletni študij poučevanja kitajščine kot tujega jezika na Kitajskem preko Konfucijeve štipendije.


ZAČETNA SKUPINA 1.4

Začetna skupina 1.4 je primerna za vse, ki so uspešno opravili HSK3 izpit ali imajo opravljenih 180-200 ur tečajev kitajskega jezika in kitajske kulture na Konfucijevem inštitutu Ljubljana. V primeru, da nimate dokazil o opravljenih pogojih za vpis na stopnjo Začetna skupina 1.4, je potrebno opravljati uvrstitveni test.

Urnik: Skupina 1.4 se v zimskem semestru 2022/2023 ne izvaja.

Učbenik: Experiencing Chinese, 2. knjiga (knjigo lahko naročite na Konfucijevem inštitutu)


Function Topic Time
1 Help (1)     Could you take a picture for us     4 hours
2 Help (2)     My bag was left in a taxi     4 hours
3 Help (3)     I’d like to ask her to do me a favor     4 hours
4 Review and exercise    
2 hours
5 Apology (1)     So sorry, I’m late     4 hours
6 Apology (2)     Sorry, I forgot to tell you     4 hours
7 Conjecture (1)     It seems that you have gotten used to the life here 4 hours
8 Review and exercise    
2 hours
9 Conjecture (2)     It seems to rain     4 hours
10 Conjecture (3)     She seems to have some concerns     4 hours
11 Suggestion (1)     Early to bed and early to rise makes a man healthy 4 hours
12 Review and exercise    
2 hours
13 Suggestion (2)     Success belongs to the persevering     4 hours
14 Praise     You’ve made a really big progress in Chinese     4 hours
15 To see somebody off Have a nice trip     4 hours
16 Review and exercise    
2 hours
17 HSK 3 and HSKK intermediate level review    
4 hours

*Pridržujemo si pravico do spremembe učnega načrta.

 Po uspešno končanem tečaju 1.4 se od tečajnikov pričakuje uspeh na izpitu HSK3 kot tudi na izpitu HSKK druge stopnje.

Študenti, ki še niso študirali na Kitajskem, se lahko ob pridobitvi HSK3 certifikata z najmanj 180 točkami ter HSKK poročilom o točkah (katerekoli stopnje) prijavijo na semester študija poučevanja kitajščine kot tujega jezika, kitajskega jezika in književnosti ali kitajske filozofije na Kitajskem preko Konfucijeve štipendije

Študenti, ki ne študirajo na Kitajskem, se lahko ob pridobitvi HSK3 certifikata z namanj 210 točkami prijavijo na enoletni študij kitajskega jezika na Kitajskem preko Konfucijeve štipendije.

Študenti, ki ne študirajo na Kitajskem se lahko ob pridobitvi HSK3 certifikata z najmanj 270 točkami ter poročilom točk HSKK (katerekoli stopnje), prijavijo na enoletni študij poučevanja kitajščine kot tujega jezika na Kitajskem preko Konfucijeve štipendije.


NADALJEVALNI TEČAJI KITAJSKEGA JEZIKA

NADALJEVALNI TEČAJ 2.1

Nadaljevalna skupina 2.1 je primerna za tiste, ki so opravili 240-260 ur kitajskega jezika in kulture na Konfucijevem inštitutu ali imajo temu primerno znanje.V primeru, da nimate dokazil o opravljenih pogojih za vpis na stopnjo Nadaljevalni tečaj 2.1, je potrebno opravljati uvrstitveni test.

Urnik: Torek: 18:45-20:15, četrtek: 18:45-20:15.

Knjiga: HSK Standard Course 4 上 (Učbenik in delovni zvezek)

Sessions Lesson Topic School hours
1 to 3
Reviewing HSK 3
6 hours
4 to 8 Simple love Love 10 hours
9 to 13 A true friend Friendship 10 hours
14 to 18 I have made a good impression on the manager Seeking jobs 10 hours
19 to 20 Don't be anxious to make money Professionalism 10 hours
21 to 28 Buy the right, not the expensive Shopping habits 10 hours
29 to 30 Review
4 hours

*Pridržujemo si pravico do spremembe učnega načrta.

Po opravljenem nadaljevalnem tečaju 1 tečajnike vzpodbujamo k opravljanju izpita HSK4 in HSKK2.

Študenti, ki ne študirajo na Kitajskem se lahko ob pridobitvi HSK4 certifikata z najmanj 180 točkami ter opravljenim HSKK2 izpitom z najmanj 60 točkami, prijavijo na enoletni študij kitajskega jezika in književnosti, kitajske zgodovine ali kitajske filozofije na Kitajskem preko Konfucijeve štipendije.

Tisti študenti, ki imajo zaključno spričevalo srednje šole ter opravljen HSK4 izpit z najmanj 210 točkami in HSKK2 izpit z najmanj 210 točkami, se lahko prijavijo na Konfucijevo štipendijo za dodiplomski študij iz poučevanja kitajščine kot tujega jezika (BTCSOL).


NADALJEVALNI TEČAJ 2.2

Nadaljevalni tečaj 2.2 je odprt za vse, ki imajo opravljenih od 300-320 ur tečaja kitajskega jezika ali imajo temu ustrezno znanje (npr. opravljen HSK3 izpit). V primeru, da nimate dokazil o opravljenih pogojih za vpis na stopnjo Nadaljevalni tečaj 2.2, je potrebno opravljati uvrstitveni test.

Urnik: Skupina 2.2 se v zimskem semestru 2022/2023 ne izvaja.

Knjiga: HSK Standard Course 4 上 (Učbenik in delovni zvezek)

Sessions Lesson Topic School hours
1 to 5 The higher the price, the better the quality Shopping 10 hours
6 to 10 The best doctor is yourself Health 10 hours
11 to 15 Beauty is not rare to life Attitudes towards life 10 hours
16 to 17 Review
4 hours
18 to 22 The sun will shine again after the storm Success 10 hours
23 to 27 Standards of happiness Happiness 10 hours
28 Review
2 hours
29 to 30 Mock exam
4 hours

*Pridržujemo si pravico do spremembe učnega načrta.

Tečajniki bodo celovito razvijali slušno in bralno razumevanje, govorjenje, pisanje, prevajanje in se pripravljali na vse znanja in spretnosti, ki so potrebna za opravljanje preizkusa HSK 4. Po uspešno končanem Nadaljevalnem tečaju 2, se od tečajnikov pričakuje uspeh na izpitu HSK4 kot tudi na izpitu HSKK2.

Študenti, ki ne študirajo na Kitajskem se lahko ob pridobitvi HSK4 certifikata z najmanj 180 točkami ter opravljenim HSKK2 izpita z najmanj 60 točkami, prijavijo na enoletni študij kitajskega jezika in književnosti, kitajske zgodovine ali kitajske filozofije na Kitajskem preko Konfucijeve štipendije.

Študenti, ki imajo zaključno spričevalo srednje šole ter opravljen HSK4 izpit z najmanj 210 točkami in HSKK2 izpit z najmanj 210 točkami, se lahko prijavijo na Konfucijevo štipendijo za dodiplomski študij iz poučevanja kitajščine kot tujega jezika (BTCSOL).


VIŠJI NIVOJI KITAJSKEGA JEZIKA

Če se zanimate za višje nivoje, nas kontaktirajte na el. naslov ciljubljana@ef.uni-lj.siVišji nivoji tečajev kitajskega jezika se na Konfucijevem inštitutu Ljubljana izvajajo le v primeru dovolj velikega števila prijavljenih.

Eno skupino tvorijo minimalno trije tečajniki. V kolikor prijavljenih ne bo dovolj, se prijavljenim predlaga individualni pouk.

Predstavitev: Višji nivoji so odprti vsem, ki so opravili HSK4 izpit in so se sposobni prosto sporazumevati v kitajskem jeziku in imajo opravljenih vsaj 360 do 380 ur študija kitajščine na Konfucijevem inštitutu Ljubljana ali imajo temu enakovredno znanje.

Predvideni učbenik: Experiencing Chinese- intermediate level, 2. knjiga in Experience Chinese - advanced level

Vsebina tečajev se prilagaja stopnji znanja prijavljenih.


POSLOVNA KITAJŠČINA

Program poslovne kitajščine je namenjen tistim, ki se želijo pobliže spoznati z delovnim okoljem kot tudi strokovnim izrazoslovjem poslovnega sveta. Tečaji se bodo izvajali predvsem v kitajskem jeziku, poudarek bo predvsem na ustni rabi kitajščine ter poslušanju. Učni načrt bo sestavljen na osnovi praktičnih vaj in konteksta. Prav tako se bomo dotaknili poslovne kulture.

Pogoji: Udeleženci morajo imeti opravljenih vsaj 90 do 120 ur tečaja osnovne kitajščine, ali vsaj uspešno opravljena izpita HSK2 in HSKK1.

Predvideno gradivo: Experiencing Chinese--Business

Individualni tečaji

INDIVIDUALNE URE KITAJSKEGA JEZIKA IN KULTURE

Individualni tečaji kitajščine so primerni za vse, ki:

  • Se želijo osredotočiti predvsem na slušno razumevanje in izražanje (manj poudarka na pisanju);
  • ne morejo slediti ustaljenemu urniku skupinskih ur;
  • si želijo počasnejših ali bolj intenzivnih lekcij;
  • imajo posebne zahteve glede učnega načrta in drugih učnih vsebin;
  • Vsebina vsake lekcije je v celoti prilagojena potrebam učencev.

Cena ene ure (45 minut) je 24,00 EUR (z DDV). Možni so količinski popusti.

Za prijavo se obrnite na Konfucijev inštitut Ljubljana na ciljubljana@ef.uni-lj.si.


INDIVIDUALNI TEČAJ POSLOVNE KITAJŠČINE IN KULTURE

Tečaj poslovne kitajščine je namenjen individualnim tečajnikom ali manjšim skupinam. Vsebina tečaja je prilagojena potrebam vsakega posameznika ali skupine posebej. Med drugim boste s tečajem poslovne kitajščine pridobili:

  • Jezikovno usposabljanje glede na vaše potrebe;
  • Predavanja o pogajanjih s kitajskimi podjetji, medkulturnem managementu, kitajski ekonomiji itd;
  • Predavanja o kitajski kulturi, kitajskem mišljenju, kitajskem načinu življenja itd.

Individualne tečaje lahko prilagodimo vsem starostnim skupinam.

Cena 1 ure: 24,00 EUR z DDV. Šolska ura traja 45 minut. Na voljo so popusti na pakete individualnih ur.

Za več informacije nam pišite na ciljubljana@ef.uni-lj.si ali pokličite +386 1 5892 748.


INDIVIDUALNE PRIPRAVE NA IZPIT HSK IN IZPIT HSKK

HSK ali »Hanyu shuiping kaoshi« je edini uradni standardizirani preizkus znanja kitajskega jezika za tujce Ljudske republike Kitajske. Priprave potekajo po dogovoru.

Cena 1 šolske ure: 24,00 EUR z DDV.

Za prijavo pišite na ciljubljana@ef.uni-lj.si.

Vse potrebne informacije glede izpita HSK so na voljo tukaj.

Konfucijev Inštitut Ljubljana

Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta

Kardeljeva ploščad 17
1000 Ljubljana
T: (01) 5892-748
E: ciljubljana@ef.uni-lj.si  

Akreditacije Ekonomske fakultetePovežite se z nami!

Ostanite na tekočem in nam sledite na socialnih omrežjih!