dhgfsfdhhfshdfg

40-urni tečaji

PRVI SEMESTER SE ZAČNE 2.10.2023

40-urni tečaji bodo potekali online, in sicer dvakrat tedensko po dve šolski uri. Prvo predavanje bo v ponedeljek, 2.10.2023

Skupine bodo organizirane, če bo prijavljenih vsaj 5 posameznikov.


1.1 COMPREHENSIVE, PRVI DEL

40-urni začetni tečaj 1.1 Comprehensive, prvi del je namenjen vsem, ki jih zanima kitajski jezik in kultura, a nimajo predhodnega znanja. Uvrstitvenega testa ni potrebno opravljati.

Urnik: TBD

Trajanje tečaja: TBD

Učbenik: HSK Standard Course 1 Učbenik (Jiang Liping, ISBN: 9787561937099) in delovni zvezek (Jiang Liping, ISBN: 9787561937105)

Lesson Function Topic School hours
1 Introduction to Chinese phonics
汉语语音入门
Pronunciations 4 hours
2 Hello
你好
Greeting 4 hours
3 Thank you!
谢谢你!
Greeting 5 hours
4 What's your name?
你叫什么名字?
Names 5 hours
5 She is my Chinese teacher.
她是我的汉语老师。
Nationality 5 hours
6 Her daughter is 20 years old this year.
她女儿今年二十岁。
Time 5 hours
7 What is the date today?
今天几号?
Time 5 hours
8 I can speak Chinese.
我会说汉语。
Space 5 hours

Final exam
2 hours

Tečajnikom priporočamo nadaljevanje učenja na nivoju Basic part 2 in potem opravljanje izpitov HSK1 in HSKK1.


1.1 COMPREHENSIVE, DRUGI DEL

40-urni začetni tečaj 1.1 Comprehensive, drugi del je namenjen vsem, ki jih zanima kitajski jezik in kultura in so končali tečaji Basic 1 prvi del. Uvrstitvenega testa ni potrebno opravljati.

Urnik: TBD

Trajanje tečaja: TBD

Učbenik: HSK Standard Course 1 Učbenik (Jiang Liping, ISBN: 9787561937099) in delovni zvezek (Jiang Liping, ISBN: 9787561937105) 

Lesson Function Topic School hours
1 Review of previous semester
2 hours
2 Where does your son work?
你儿子在哪儿工作?
Space 4,5 hours
3 Can I sit here?
我能坐这儿吗?
Space 4,5 hours
4 I'd like some tea.
我想喝茶。
Shopping 4,5 hours
5 What is the time now?
现在几点?
Time 4,5 hours
6 What will the weather be like tomorrow?
明天天气怎么样?
Time and Space 4,5 hours
7 He is learning to cook Chinese food.
他在学做中国菜呢。
Time and Space 4,5 hours
8 She has bought quite a few clothes.
她买了不少衣服。
Shopping 4,5 hours
9 I came here by air.
我是坐飞机来的。
Transportation 4,5 hours

Final exam
2 hours


Po opravljenih Part 1 in Part 2 nivojih tečaja Basic, tečajnike spodbujamo k prijavi na izpita HSK1 in HSKK1. Več o HSK izpitih najdete tukaj.

60-urni tečaji

PRVI SEMESTER SE ZAČNE 2.10.2023

Tečaji Konfucijevega inštituta Ljubljana obsegajo 60 šolskih ur in potekajo dvakrat tedensko po dve šolski uri.

Vse skupine bodo organizirane le v primeru dovolj velikega števila prijavljenih. 


ZAČETNI TEČAJ KITAJSKEGA JEZIKA

1.1 CONVERSATIONAL

60-urni tečaj Začetna skupina 1.1. je namenjen vsem, ki jih zanima kitajski jezik in kultura, a nimajo predhodnega znanja. Uvrstitvenega testa ni potrebno opravljati.

Urnik:
SKUPINA A [v živo]: TBD
SKUPINA B: TBD
SKUPINA C [v živo]: TBD

Učbenik: HSK Standard Course 1 učbenik (Jiang Liping, ISBN: 9787561937099) in delovni zvezek (Jiang Liping, ISBN: 9787561937105)


Lesson Topic School hours
1 Hello
Greeting 4 hours
2 Thank you!
Greeting 4 hours
3 What's your name? Names 4 hours
4 She is my Chinese teacher. Nationality 4 hours
5 Her daughter is 20 years old this year. Time 4 hours
6 What is the date today? Time 4 hours
7 I can speak Chinese. Space 4 hours
8 Where does your son work? Space 4 hours
9 Can I sit here? Space 4 hours
10 I's like some tea. Shopping 4 hours
11 What is the time now? Time 4 hours
12 What will the weather be like tomorrow? Time and Space 4 hours
13 He is learning to cook Chinese food. Time and Space 4 hours
14 She has bought quite a few clother.
Shopping 4 hours
15 I came here by air. Transportation 4 hours

*Pridržujemo si pravico do spremembe učnih vsebin.

Po opravljenih 60 urah študente spodbujamo k opravljanju HSK2 ter HSKK1. Certifikati izpitov HSK so pogoj za pridobitev Konfucijeve štipendije za študij na Kitajskem.

20-urni tečaj Chinese Character course: Tečaj ni obvezen za napredovanje v višji nivo. Udeležba je pa zaželjena, saj je v 1.2 Comprehensive, part 1 znanje kitajskih pismenk obvezno.


1.2 COMPREHENSIVE, PRVI DEL

60-urni tečaj 1.2 Comprehensive, prvi del je primeren za vse, ki so opravili okoli 60-80 ur tečaja kitajščine. V primeru, da nimate dokazil o opravljenih pogojih za vpis na stopnjo Začetna skupina 1.2., je potrebno opravljati uvrstitveni test.

Urnik
SKUPINA A: TBD
SKUPINA B [v živo]: TBD
SKUPINA C: TBD
SKUPINA D [v živo]: TBD

Učbenik: Experiencing Chinese, 1. knjiga


Lesson Topic School hours
1 Review
2 hours
2 What do you want to buy? Shopping 6 hours
3 Can I try it on? Shopping 6 hours
4 I want to eat some steamed stuffed buns. Shopping 6 hours
5 I go to the library to borrow some books.     Space   6 hours
6 Midterm review
2 hours
7 I want to change some money. Space 6 hours
8 My mother has send me a parcel by mail.
Space 6 hours
9 I want to rent an apartment with a kitchen. Space 6 hours
10 What is wrong with you? Body 6 hours
11 How do you like your haircut? Body 6 hours
12 End of term review
2 hours

Final exam

*Pridržujemo si pravico do spremembe učnega načrta.


1.2 COMPREHENSIVE, DRUGI DEL

1.2 Comprehensive, drugi del je primeren za vse, ki so opravili okoli 120 ur tečaja kitajščine. V primeru, da nimate dokazil o opravljenih pogojih za vpis, se prijavite na uvrstitveni test.

Urnik: TBD

Učbenik: Experiencing Chinese, 1. knjiga, Experience Chinese, 2. knjiga


Lesson Topic School hours
1 Review
2 hours
2 You Chinese is very fluent. School life 6 hours
3 Have you seen my dictionary? School life 6 hours
4 How long have you been studying Japanese? School life 6 hours
5 Class begins, please come in. School life 6 hours
6 Midterm review
2 hours
7 You speak better Chinese than I do. School life 6 hours
8 I am really interested in Chinese calligraphy. Interests 6 hours
9 What sports do you like? Interests 6 hours
10 Have you seen this movie? Interests 6 hours
11 End of term review
4 hours
12 HSK level 2 preparation
4 hours

Final exam

*Pridržujemo si pravico do spremembe učnega načrta.


ZAČETNA SKUPINA 1.3

Začetni tečaj 1.3 je primeren za vse, ki so opravili HSK2 izpit ali imajo enakovredno stopnjo znanja oz. so opravili cca 180 ur tečajev kitajščine na Konfucijevem inštitutu Ljubljana. V primeru, da nimate dokazil o opravljenih pogojih za vpis na stopnjo Začetna skupina 1.3, je potrebno opravljati uvrstitveni test.

Urnik: TBD

Učbenik: HSK Standard Course 3 učbenik (Jiang Liping, ISBN: 978-7561938188) in delovni zvezek (Jiang Liping, ISBN: 978-7561938157) 


Lesson Topic School hours
1 Review
4 hours
2 What is your plan for the weekend? Daily life 5 hours
3 When will he come back? Daily life 5 hours
4 There are plenty of drinks on the table. Daily life 5 hours
5 She always smiles when talking to customers. Work life 5 hours
6 Midterm review
2 hours
7 I am getting fatter and fatter lately. Life and health 5 hours
8 Why are they suddenly missing? Life and health 5 hours
9 I have known her for five years. Work life 5 hours
10 I will go wherever you go. Future and plans 5 hours
11 She speaks Chinese like a native. School life 5 hours
12 Math is much harder than history. School life 5 hours
13
End of term review
4 hours

Final exam

*Pridržujemo si pravico do spremembe učnega načrta.

Po opravljenem Začetnem tečaju 1.3. tečajnike spodbujamo k prijavi na opravljanje izpita HSK3. Večina tečajnikov lahko doseže odlične rezultate na HSKK1 in HSK2 izpitu.


1.4 COMPREHENSIVE

Skupina 1.4 je primerna za vse, ki so uspešno opravili HSK3 izpit ali imajo opravljenih cca 240 ur tečajev kitajskega jezika in kitajske kulture na Konfucijevem inštitutu Ljubljana. V primeru, da nimate dokazil o opravljenih pogojih za vpis, se prijavite na uvrstitveni test.

Urnik:
SKUPINA ATBD
SKUPINA B [v živo]
TBD

Učbenik: HSK Standard Course 3 učbenik(Jiang Liping, ISBN: 978-7561938188) in delovni zvezek (Jiang Liping, ISBN: 978-7561938157) 


Lesson Topic School hours
1 Review
3 hours
2 Don't forget to turn off the air conditioner. Work life 4,5 hours
3 Leave the important things with me. Work life 4,5 hours
4 I walked back. Daily life 4,5 hours
5 Please bring the fruits here. Daily life 4,5 hours
6 Midterm review
2 hours
7 The rest of them are all ok. Time and space 4,5 hours
8 I am so tired that I want to do nothing but sleep after work. Life and health 4,5 hours
9 Everybody is able to cure your "disease". Life and health 4,5 hours
10 I believe they will agree. Opinions 4,5 hours
11 Didn't you recognize him? Opinions 4,5 hours
12 I have been influenced by him. Opinions 4,5 hours
13 End of term review
4 hours
14 HSK 3 preparations
6 hours

Final exam


*Pridržujemo si pravico do spremembe učnega načrta.

 Po uspešno končanem tečaju 1.4 se od tečajnikov pričakuje uspeh na izpitu HSK3 kot tudi na izpitu HSKK druge stopnje.


NADALJEVALNI TEČAJI KITAJSKEGA JEZIKA

NADALJEVALNI TEČAJ 2.1

Nadaljevalna skupina 2.1 je primerna za tiste, ki so opravili 240-260 ur kitajskega jezika in kulture na Konfucijevem inštitutu ali imajo temu primerno znanje. V primeru, da nimate dokazil o opravljenih pogojih za vpis na stopnjo Nadaljevalni tečaj 2.1, je potrebno opravljati uvrstitveni test.

Urnik: TBD

Knjiga: HSK Standard Course 4 上 (Učbenik in delovni zvezek)

Sessions Lesson Topic School hours
1 to 3
Reviewing HSK 3
6 hours
4 to 8 Simple love Love 10 hours
9 to 13 A true friend Friendship 10 hours
14 to 18 I have made a good impression on the manager Seeking jobs 10 hours
19 to 20 Don't be anxious to make money Professionalism 10 hours
21 to 28 Buy the right, not the expensive Shopping habits 10 hours
29 to 30 Review
4 hours

*Pridržujemo si pravico do spremembe učnega načrta.


NADALJEVALNI TEČAJ 2.2

Nadaljevalni tečaj 2.2 je odprt za vse, ki imajo opravljenih od 300-320 ur tečaja kitajskega jezika ali imajo temu ustrezno znanje (npr. opravljen HSK3 izpit). V primeru, da nimate dokazil o opravljenih pogojih za vpis na stopnjo Nadaljevalni tečaj 2.2, je potrebno opravljati uvrstitveni test.

Urnik: TBD

Knjiga: HSK Standard Course 4 上 (Učbenik in delovni zvezek)

Sessions Lesson Topic School hours
1 to 5 The higher the price, the better the quality Shopping 10 hours
6 to 10 The best doctor is yourself Health 10 hours
11 to 15 Beauty is not rare to life Attitudes towards life 10 hours
16 to 17 Review
4 hours
18 to 22 The sun will shine again after the storm Success 10 hours
23 to 27 Standards of happiness Happiness 10 hours
28 Review
2 hours
29 to 30 Mock exam
4 hours

*Pridržujemo si pravico do spremembe učnega načrta.

Tečajniki bodo celovito razvijali slušno in bralno razumevanje, govorjenje, pisanje, prevajanje in se pripravljali na vse znanja in spretnosti, ki so potrebna za opravljanje preizkusa HSK 4. Po uspešno končanem Nadaljevalnem tečaju 2, se od tečajnikov pričakuje uspeh na izpitu HSK4 kot tudi na izpitu HSKK2.


VIŠJI NIVOJI KITAJSKEGA JEZIKA

Če se zanimate za višje nivoje, nas kontaktirajte na el. naslov ciljubljana@ef.uni-lj.si. Višji nivoji tečajev kitajskega jezika se na Konfucijevem inštitutu Ljubljana izvajajo le v primeru dovolj velikega števila prijavljenih.

Eno skupino tvorijo minimalno trije tečajniki. V kolikor prijavljenih ne bo dovolj, se prijavljenim predlaga individualni pouk.

Predstavitev: Višji nivoji so odprti vsem, ki so opravili HSK4 izpit in so se sposobni prosto sporazumevati v kitajskem jeziku in imajo opravljenih vsaj 360 do 380 ur študija kitajščine na Konfucijevem inštitutu Ljubljana ali imajo temu enakovredno znanje.

Predvideni učbenik:  HSK Standard Course 4 下 

Vsebina tečajev se prilagaja stopnji znanja prijavljenih.


POSLOVNA KITAJŠČINA

Program poslovne kitajščine je namenjen tistim, ki se želijo pobliže spoznati z delovnim okoljem kot tudi strokovnim izrazoslovjem poslovnega sveta. Tečaji se bodo izvajali predvsem v kitajskem jeziku, poudarek bo predvsem na ustni rabi kitajščine ter poslušanju. Učni načrt bo sestavljen na osnovi praktičnih vaj in konteksta. Prav tako se bomo dotaknili poslovne kulture.

Pogoji: Udeleženci morajo imeti opravljenih vsaj 90 do 120 ur tečaja osnovne kitajščine, ali vsaj uspešno opravljena izpita HSK2 in HSKK1.

Predvideno gradivo: Experiencing Chinese--Business

Individualni tečaji

INDIVIDUALNE URE KITAJSKEGA JEZIKA IN KULTURE

Individualni tečaji kitajščine so primerni za vse, ki:

  • Se želijo osredotočiti predvsem na slušno razumevanje in izražanje (manj poudarka na pisanju);
  • ne morejo slediti ustaljenemu urniku skupinskih ur;
  • si želijo počasnejših ali bolj intenzivnih lekcij;
  • imajo posebne zahteve glede učnega načrta in drugih učnih vsebin;
  • Vsebina vsake lekcije je v celoti prilagojena potrebam učencev.

Cena ene ure (45 minut) je 24,00 EUR (z DDV). Možni so količinski popusti.

Za prijavo se obrnite na Konfucijev inštitut Ljubljana na ciljubljana@ef.uni-lj.si.


INDIVIDUALNI TEČAJ POSLOVNE KITAJŠČINE IN KULTURE

Tečaj poslovne kitajščine je namenjen individualnim tečajnikom ali manjšim skupinam. Vsebina tečaja je prilagojena potrebam vsakega posameznika ali skupine posebej. Med drugim boste s tečajem poslovne kitajščine pridobili:

  • Jezikovno usposabljanje glede na vaše potrebe;
  • Predavanja o pogajanjih s kitajskimi podjetji, medkulturnem managementu, kitajski ekonomiji itd;
  • Predavanja o kitajski kulturi, kitajskem mišljenju, kitajskem načinu življenja itd.

Individualne tečaje lahko prilagodimo vsem starostnim skupinam.

Cena 1 ure: 24,00 EUR z DDV. Šolska ura traja 45 minut. Na voljo so popusti na pakete individualnih ur.

Za več informacije nam pišite na ciljubljana@ef.uni-lj.si ali pokličite +386 1 5892 748.


INDIVIDUALNE PRIPRAVE NA IZPIT HSK IN IZPIT HSKK

HSK ali »Hanyu shuiping kaoshi« je edini uradni standardizirani preizkus znanja kitajskega jezika za tujce Ljudske republike Kitajske. Priprave potekajo po dogovoru.

Cena 1 šolske ure: 24,00 EUR z DDV.

Za prijavo pišite na ciljubljana@ef.uni-lj.si.

Vse potrebne informacije glede izpita HSK so na voljo tukaj.

Konfucijev Inštitut Ljubljana

Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta

Kardeljeva ploščad 17
1000 Ljubljana
T: (01) 5892-748
E: ciljubljana@ef.uni-lj.si  

Akreditacije Ekonomske fakultetePovežite se z nami!

Ostanite na tekočem in nam sledite na socialnih omrežjih!