Tečaj kitajskega jezika


POLETNI SEMESTER TEČAJEV KITAJSKEGA JEZIKA: 21. 2. 2022 – 10. 6. 2022 (40-urni tečaji se končajo 6. 5. 2022)

Zaradi situacije v zvezi s COVID -19 smo se odločili, da bo tudi zimski semester potekal preko spleta. V kolikor pa bodo priporočila NIJZ dovoljevala, bomo omogočili možnost dodatnega učenja v prostorih Konfucijevega inštituta. 

Nudimo tečaje kitajskega jezika, ki obsegajo 60 ali 40 ur. Vse skupine tečajev imajo omejeno število mest, saj želimo zagotoviti kvalitetna predavanja. Cena 60 urnih tečajev skupaj z DDV je 180 EUR, cena za študente je 80 EUR. Cena 40 urnih tečajev je 150 EUR z DDV, cena za študente je 50 EUR.

Stopnje tečajev imamo standardizirane po principu mednarodnega jezikovnega certifikata HSK. HSK ali “Hanyu shuiping kaoshi” je edini uradni standardizirani preizkus znanja Ljudske republike Kitajske za tujce.

UVRSTITVENI TEST: Namen uvrstitvenega testa je določitev stopnje jezikovnega znanja tečajnika. Uvrstitveni test morajo opraviti tisti, ki se želijo vpisati v višjo stopnjo začetnega tečaja ali nadaljevalni tečaj, vendar nimajo dokazila tj. certifikata, o uspešno opravljeni predhodni stopnji. Uvrstitvenega testa so oproščeni samo popolni začetniki - vpisani na stopnjo Začetna skupina 1.1 ter Začetni tečaj Basic 1, prvi del. Uvrstitveni test bo potekal 14. 2. 2022. 


Prijave za poletni semester 2021/2022 so zaključene.

INFORMATIVNE PRIJAVE NA JESENSKE TEČAJE 2022/20233 SPREJEMAMO NA CILJUBLJANA@EF.UNI-LJ.SI.

Več informacij na ciljubljana@ef.uni-lj.siUrnik tečajev v poletnem semestru 2021/2022: urnik

Akademski koledar za leto 2021/2022: koledar

POGOJ ZA PRIDOBITEV CERTIFIKATA: 80% prisotnost na predavanjih in opravljene obveznosti.

Dodatne informacije:  ciljubljana@ef.uni-lj.si ali preko telefona: +386 1 5892 748.Podrobnosti tečajev kitajskega jezika

POLETNI SEMESTER: 21.2.2022 – 6.5.2022

Predavanja se pričnejo 21. februarja 2022 in bodo potekala preko spleta.

Po opravljenem tečaju Part 1 in Part 2, lahko tečajniki učenje kitajščine nadaljujejo v skupini Beginner 1.2 (60 urni tečaj).


ZAČETNI TEČAJ KITAJŠČINE BASIC 1, PRVI DEL

Vsebina: 40-urni Začetni tečaj Basic 1, prvi del 1 je namenjen vsem, ki jih zanima kitajski jezik in kultura, a nimajo predhodnega znanja. Razlika med 40 urnim in 60 urnim tečajem je v tem, da je tempo pri Basic 1 (40 urnem tečaju) počasnejši. Po opravljenenem prvem in drugem delu Basic 1 se lahko tečajnik vpiše v stopnjo 1.2. 60 urnega tečaja. Uvrstitvenega testa ni potrebno opravljati. Tečaj poteka dvakrat na teden po dve šolski uri.

Urnik: Ponedeljek: 15:15-16:45, Sreda: 15:15-16:45

Trajanje tečaja: 21. 2. 2022 - 6. 5. 2022

Učbenik: Experiencing Chinese, 1. knjiga (knjigo lahko naročite na Konfucijevem inštitutu Ljubljana)

Po opravljenih 40 urah tečaja vzpodbujamo študente, da opravljajo izpit HSK1 ter izpit HSKK1.

S pridobitvijo certifikatov HSK ter HSKK (katere koli stopnje) se lahko vsi študenti, ki nimajo X1 ali X2 vize v potnem listu, prijavijo na štiri tedenski študij kitajskega jezika + »homestay« izkušnjo ali štiri tedenski študij kitajske kulture (kitajska tradicionalna medicina, taiji) ali semester študija kitajske kulture (tradicionalna kitajska medicina, taiji) na Kitajskem preko Konfucijeve štipendije.


ZAČETNI TEČAJ KITAJŠČINA BASIC 1, DRUGI DEL

Vsebina: 40-urni Začetni tečaj Basic 1, drugi del 1 je namenjen vsem, ki jih zanima kitajski jezik in kultura in so končali tečaji Basic 1 prvi del. Uvrstitvenega testa ni potrebno opravljati. Tečaj poteka dvakrat na teden po dve šolski uri.

Urnik: Ponedeljek: 17:00-18:30, Sreda: 17:00-18:30

Trajanje tečaja: 21. 2. 2022 - 6. 5. 2022

Učbenik: Experiencing Chinese, 1. knjiga (knjigo ste že uporabljali pri Basic 1, prvem delu). 

POLETNI SEMESTER: 21.2.2022 - 10.6.2022

Predavanja se pričnejo 21. februarja 2022 in bodo potekala preko spleta.


ZAČETNI TEČAJ KITAJSKEGA JEZIKA

- 60-urni tečaj

- tečaj poteka dvakrat na teden po dve šolski uri


ZAČETNA SKUPINA 1.1

Vsebina:

60-urni tečaj Začetna skupina 1.1. je namenjen vsem, ki jih zanima kitajski jezik in kultura, a nimajo predhodnega znanja. Uvrstitvenega testa ni potrebno opravljati.

Urnik:
SKUPINA A
: Ponedeljek: 17:00-18:30, Sreda: 17:00-18:30
SKUPINA B: Torek: 9:00-10:30, Četrtek: 9:00-10:30

Učbenik: Experiencing Chinese, 1. knjiga (knjigo lahko naročite na Konfucijevem inštitutu Ljubljana)


Function Topic Time
1 Greeting 1 Hello 4 hours
2 Greeting 2 How are you 4 hours
3 Asking for names What’s your name 4 hours
4 Asking about the nationality What nationality are you 4 hours
5 Review and exercise
2 hours
6 Asking about the address Where do you live 4 hours
7 Asking about the family How many people are there in your family 4 hours
8 Asking the time (1) What is the date today     4 hours
9 Asking the time (2) What time is it now 2 hours
10 Review and exercise    
2 hours
11 Asking the way Where is the metro station 4 hours
12 Buying the food How much is 500g of apples 4 hours
13 Buying stationery What do you want to buy 4 hours
14 Review and exercise Can I try it on 4 hours
15 Revision lecture
2 hours
16 HSK and HSKK preparation HSK2 level 6 hours

*Pridržujemo si pravico do spremembe učnega načrta.

Po opravljenih 60 urah spodbujamo študente k opravljanju HSK2 ter HSKK1.

S pridobitvijo certifikatov HSK ter HSKK (katere koli stopnje) se lahko vsi študenti, ki nimajo X1 ali X2 vize v potnem listu, prijavijo na štiri tedenski študij kitajskega jezika + »homestay« izkušnjo ali štiri tedenski študij kitajske kulture (kitajska tradicionalna medicina, taiji) ali semester študija kitajske kulture (tradicionalna kitajska medicina, taiji) na Kitajskem preko Konfucijeve štipendije.


ZAČETNA SKUPINA 1.2

Vsebina:

Začetna skupina 1.2 je primeren za vse, ki so opravili okoli 60 ur tečaja kitajščine ali so zaključili Začetni Basic tečaj 1, drugi del na Konfucijevem inštitutu Ljubljana. V primeru, da nimate dokazil o opravljenih pogojih za vpis na stopnjo Začetna skupina 1.2., je potrebno opravljati uvrstitveni test.

Urnik:
SKUPINA APonedeljek: 18:45-20:15, Sreda: 18:45-20:15
SKUPINA B:
Ponedeljek: 9:00-10:30, Sreda: 9:00-10:30 (v poletnem semestru 2021/2022 se ne izvaja)


Učbenik: Experiencing Chinese, 1. knjiga (knjigo lahko naročite na Konfucijevem inštitutu)


Function Topic Time
1 Going to the dining hall I want to eat some steamed stuffed buns     4 hours
2 Going to the library I go to library and borrow some books     4 hours
3 Going to the bank I want to exchange some money     4 hours
4 Review and exercise    
2 hours
5 Going to the post office     My mother has sent me a parcel by mail     4 hours
6 Renting an apartment     I want to rent an apartment with a kitchen     4 hours
7 Seeing the doctor     What’s wrong with you     4 hours
8 Review and exercise    
2 hours
9 Getting a haircut     How do you like your haircut     4 hours
10 Talking about Chinese learning     Your Chinese is very fluent     4 hours
11 Talking about study life     Have you seen my dictionary     4 hours
12 Review and exercise    
2 hours
13 Talking about study methods     How long have you been study Japanese     4 hours
14 Attending classes     Class begins, please come in     4 hours
15 Taking exams     You speak better Chinese than i do     4 hours
16 Review and exercise    
2 hours
17 HSK and HSKK preparation     Focus on HSK2 level     4 hours

*Pridržujemo si pravico do spremembe učnega načrta.

Po opravljenih 120 urah študent z lahkoto opravi HSK2 izpit. Zdaj je primeren trenutek, da študent poskusi opraviti HSKK1.

S pridobitvijo certifikatov HSK ter HSKK (katere koli stopnje) se lahko vsi študenti, ki nimajo X1 ali X2 vize v potnem listu, prijavijo na štiri tedenski študij kitajskega jezika + »homestay« izkušnjo ali štiri tedenski študij kitajske kulture (kitajska tradicionalna medicina, taiji) ali semester študija kitajske kulture (tradicionalna kitajska medicina, taiji) na Kitajskem preko Konfucijeve štipendije.


ZAČETNA SKUPINA 1.3

Vsebina:

Začetni tečaj 1.3 je primeren za vse, ki so opravili HSK2 izpit ali imajo enakovredno stopnjo znanja oz. so opravili 120 – 140 ur tečajev kitajščine na Konfucijevem inštitutu Ljubljana.V primeru, da nimate dokazil o opravljenih pogojih za vpis na stopnjo Začetna skupina 1.3, je potrebno opravljati uvrstitveni test.

Urnik: Torek: 17:00-18:30, Četrtek: 17:00-18:30

Učbenik: Experiencing Chinese, 2. knjiga (knjigo lahko naročite na Konfucijevem inštitutu)


Function Topic Time
1 Interests (1)     I’m really interested in Chinese calligraphy     4 hours
2 Interests (2)     What sports do you like     4 hours
3 Interests (3)     Have you seen this movie     4 hours
4 Review and exercise    
2 hours
5 Invitation (1)     Today is my treat     4 hours
6 Invitation (2)     Let’s take a bunch of flowers when we go there     4 hours
7 Declination     Let’s talk about it later     4 hours
8 Review and exercise    
2 hours
9 Plan (1)     Let’s decorate the room     4 hours
10 Plan (2)     What plan do you have for winter vocation     4 hours
11 Plan (3)     I’ll go back to my country as soon as i graduate     4 hours
12 Review and exercise    
2 hours
13 Travelling (1)     We’ve got the tickets     4 hours
14 Travelling (2)     Take your boarding pass     4 hours
15 Travelling (3)     Up above there is Paradise; down here there are Suzhou and Hangzhou     4 hours
16 Review and exercise    
2 hours
17 HSK 3 and HSKK intermediate level review    
4 hours

*Pridržujemo si pravico do spremembe učnega načrta.

Po opravljenem Začetnem tečaju 1.3. so vsi tečajniki, ki se resno učijo, zmožni uspešno opraviti HSK3 izpit. Večina tečajnikov lahko doseže odlične rezultate na HSKK1 izpit in so zmožni uspešno opraviti HSKK2 izpit.

Študenti, ki še niso študirali na Kitajskem se lahko ob pridobitvi HSK3 certifikata z najmanj 180 točkami ter HSKK poročilom o točkah (katerekoli stopnje) prijavijo na semester študija poučevanja kitajščine kot tujega jezika, kitajskega jezika in književnosti ali kitajske filozofije na Kitajskem preko Konfucijeve štipendije.

Študenti, ki ne študirajo na Kitajskem se lahko ob pridobitvi HSK3 certifikata z namanj 210 točkami prijavijo na enoletni študij kitajskega jezika na Kitajskem preko Konfucijeve štipendije.

Študenti, ki ne študirajo na Kitajskem se lahko ob pridobitvi HSK3 certifikata z najmanj 270 točkami ter poročilom točk HSKK (katerekoli stopnje) prijavijo na enoletni študij poučevanja kitajščine kot tujega jezika na Kitajskem preko Konfucijeve štipendije.


ZAČETNA SKUPINA 1.4

Vsebina:

Začetna skupina 1.4 je primerna za vse, ki so uspešno opravili HSK3 izpit ali imajo opravljenih 180-200 ur tečajev kitajskega jezika in kitajske kulture na Konfucijevem inštitutu Ljubljana. V primeru, da nimate dokazil o opravljenih pogojih za vpis na stopnjo Začetna skupina 1.4, je potrebno opravljati uvrstitveni test.

Urnik: Torek: 16:15-17:45, Četrtek: 16:15-17:45

Učbenik: Experiencing Chinese, 2. knjiga (knjigo lahko naročite na Konfucijevem inštitutu)


Function Topic Time
1 Help (1)     Could you take a picture for us     4 hours
2 Help (2)     My bag was left in a taxi     4 hours
3 Help (3)     I’d like to ask her to do me a favor     4 hours
4 Review and exercise    
2 hours
5 Apology (1)     So sorry, I’m late     4 hours
6 Apology (2)     Sorry, I forgot to tell you     4 hours
7 Conjecture (1)     It seems that you have gotten used to the life here 4 hours
8 Review and exercise    
2 hours
9 Conjecture (2)     It seems to rain     4 hours
10 Conjecture (3)     She seems to have some concerns     4 hours
11 Suggestion (1)     Early to bed and early to rise makes a man healthy 4 hours
12 Review and exercise    
2 hours
13 Suggestion (2)     Success belongs to the persevering     4 hours
14 Praise     You’ve made a really big progress in Chinese     4 hours
15 To see somebody off Have a nice trip     4 hours
16 Review and exercise    
2 hours
17 HSK 3 and HSKK intermediate level review    
4 hours

*Pridržujemo si pravico do spremembe učnega načrta.

Po opravljenem Začetnem tečaju 1.4 so tečajniki ponavadi zmožni uspešno opraviti HSK3 izpit. Ob tem tečajnike vzpodbujamo, da se udeležijo HSKK2 izpita.

Študenti, ki še niso študirali na Kitajskem, se lahko ob pridobitvi HSK3 certifikata z najmanj 180 točkami ter HSKK poročilom o točkah (katerekoli stopnje) prijavijo na semester študija poučevanja kitajščine kot tujega jezika, kitajskega jezika in književnosti ali kitajske filozofije na Kitajskem preko Konfucijeve štipendije

Študenti, ki ne študirajo na Kitajskem, se lahko ob pridobitvi HSK3 certifikata z namanj 210 točkami prijavijo na enoletni študij kitajskega jezika na Kitajskem preko Konfucijeve štipendije.

Študenti, ki ne študirajo na Kitajskem se lahko ob pridobitvi HSK3 certifikata z najmanj 270 točkami ter poročilom točk HSKK (katerekoli stopnje), prijavijo na enoletni študij poučevanja kitajščine kot tujega jezika na Kitajskem preko Konfucijeve štipendije.


NADALJEVALNI TEČAJI KITAJSKEGA JEZIKA

NADALJEVALNI TEČAJ 2.1

Vsebina:

Nadaljevalna skupina 2.1 je primerna za tiste, ki so opravili 240-260 ur kitajskega jezika in kulture na Konfucijevem inštitutu ali imajo temu primerno znanje.V primeru, da nimate dokazil o opravljenih pogojih za vpis na stopnjo Nadaljevalni tečaj 2.1, je potrebno opravljati uvrstitveni test.

Urnik: Torek: 18:45-20:15, Četrtek: 18:45-20:15

Knjiga: Experiencing Chinese- Intermediate level, 1. knjiga (knjigo lahko naročite na Konfucijevem inštitutu)


Function Topic Time
1 第一单元:人际关系     家家有本难念的经     4 hours
2 第一单元:人际关系     为感情“储蓄”     4 hours
3 复习和练习     Simulation of HSKK intermediate level     2 hours
4 第二单元:理想职业     三百六十行     4 hours
5 第二单元:理想职业     有志者事竟成     4 hours
6 复习和练习     Simulation of HSKK intermediate level     2 hours
7 HSK4 mock test    
2 hours
8 第三单元:身心健康     你亚健康了吗     4 hours
9 第三单元:身心健康     笑一笑十年少     4 hours
10 复习和练习     Simulation of HSKK intermediate level     2 hours
11 文化讲座或者电影影评等    
2 hours
12 第四单元:愉快旅行     旅行百科书     4 hours
13 第四单元:愉快旅行     读万卷书,行万里路     4 hours
14 复习和练习     Simulation of HSKK intermediate level     2 hours
15 HSK4 mock test    
2 hours
16 第五单元:网络购物     只生一个好 4 hours
17 第五单元:网络购物     谁是“网购”迷     4 hours
18 复习和练习     Simulation of HSKK intermediate level     2 hours
19 HSK4 和 HSKK中级 准备    
4 hours

*Pridržujemo si pravico do spremembe učnega načrta.

Po opravljenem nadaljevalnem tečaju 1 tečajnike vzpodbujamo k opravljanju HSK4 izpita. Od tečajnikov se pričakuje uspeh na HSKK2 izpitu.

Študenti, ki ne študirajo na Kitajskem se lahko ob pridobitvi HSK4 certifikata z najmanj 180 točkami ter opravljenim HSKK2 izpitom z najmanj 60 točkami, prijavijo na enoletni študij kitajskega jezika in književnosti, kitajske zgodovine ali kitajske filozofije na Kitajskem preko Konfucijeve štipendije.

Tisti študenti, ki imajo zaključno spričevalo srednje šole ter opravljen HSK4 izpit z najmanj 210 točkami in HSKK2 izpit z najmanj 210 točkami, se lahko prijavijo na Konfucijevo štipendijo za dodiplomski študij iz poučevanja kitajščine kot tujega jezika (BTCSOL).


NADALJEVALNI TEČAJ 2.2

Vsebina:

Nadaljevalni tečaj 2.2 je odprt za vse, ki imajo opravljenih od 300-320 ur tečaja kitajskega jezika ali imajo temu ustrezno znanje (ali kdor ima opravljen HSK3 izpit).V primeru, da nimate dokazil o opravljenih pogojih za vpis na stopnjo Nadaljevalni tečaj 2.2, je potrebno opravljati uvrstitveni test.

Predviden urnik: Ponedeljek: 13:00-14:30, Sreda: 13:00-14:30 (v poletnem semestru 2021/2022 se ne izvaja)

Knjiga: Experiencing Chinese- Intermediate level, 1. knjiga (knjigo lahko naročite na Konfucijevem inštitutu)


Function Topic Time
1 第六单元:合理消费         快乐的消费者     4 hours
2 第六单元:合理消费     “富翁”还是“负翁”     4 hours
3 复习和练习     Simulation of HSKK intermediate level     2 hours
4 第七单元:中国功夫     我是功夫迷     4 hours
5 第七单元:中国功夫     拜师学艺     4 hours
6 复习和练习 Simulation of HSKK intermediate level     2 hours
7 HSK4 mock test    
2 hours
8 第八单元:汉字趣话     无所不在的汉字     4 hours
9 第八单元:汉字趣话     笑一笑十年少     4 hours
10 复习和练习     Simulation of HSKK intermediate level     2 hours
11 文化讲座或者电影影评    
2 hours
12 第九单元:美味饮食     小菜肴,大智慧     4 hours
13 第九单元:美味饮食     民以食为天     4 hours
14 复习和练习     Simulation of HSKK intermediate level     2 hours
15 HSK4 mock test    
2 hours
16 第十单元:独生子女     只生一个好     4 hours
17 第十单元:独生子女     隔代教育     4 hours
18 复习和练习     Simulation of HSKK intermediate level     2 hours
19 HSK 4和HSKK 中级准备    
4 hours

*Pridržujemo si pravico do spremembe učnega načrta.

Po končanem Nadaljevalnem tečaja 2, se od tečajnikov pričakuje uspeh na HSK4 izpitu kot tudi na HSKK izpitu druge stopnje.

Študenti, ki ne študirajo na Kitajskem se lahko ob pridobitvi HSK4 certifikata z najmanj 180 točkami ter opravljenim HSKK2 izpita z najmanj 60 točkami, prijavijo na enoletni študij kitajskega jezika in književnosti, kitajske zgodovine ali kitajske filozofije na Kitajskem preko Konfucijeve štipendije.

Študenti, ki imajo zaključno spričevalo srednje šole ter opravljen HSK4 izpit z najmanj 210 točkami in HSKK2 izpit z najmanj 210 točkami, se lahko prijavijo na Konfucijevo štipendijo za dodiplomski študij iz poučevanja kitajščine kot tujega jezika (BTCSOL).


VIŠJI NIVOJI KITAJSKEGA JEZIKA

Urnik se bo objavil naknadno, v kolikor bo zadostno število prijav.

Vsebina višjih nivojev se prilagaja stopnji prijavljenih. Tečaji bodo prilagojeni raznolikosti prijavljencev. Vsaj trije prijavljeni tvorijo eno skupino; v kolikor prijavljenih ne bo dovolj, se prijavljenim predlaga individualni pouk.

Predstavitev: Višji nivoji so odprti vsem, ki so opravili HSK4 izpit in so se sposobni prosto sporazumevati v kitajskem jeziku in imajo opravljenih vsaj 360 do 380 ur študija kitajščine na Konfucijevem inštitutu Ljubljana ali imajo temu enakovredno znanje.

Predvideni učbenik: Experiencing Chinese- intermediate level, 2. knjiga in Experience Chinese - advanced level


POSLOVNA KITAJŠČINA

Vsebina: program poslovne kitajščine je namenjen tistim, ki se želijo pobliže spoznati z delovnim okoljem kot tudi strokovnim izrazoslovjem poslovnega sveta. Tečaji se bodo izvajali predvsem v kitajskem jeziku, poudarek pa bo predvsem na ustni rabi kitajščine ter poslušanju. Učni načrt bo sestavljen na osnovi praktičnih vaj in konteksta. Prav tako se bomo dotaknili poslovne kulture.

Pogoji: Udeleženci morajo imeti opravljenih vsaj 90 do 120 ur tečaja osnovne kitajščine, ali vsaj uspešno opravljena izpita HSK2 in HSKK1.

Knjiga: Experiencing Chinese--Business

Opomba: Z opravljenim izpitom BCT se lahko študentje Konfucijevega inštituta Ljubljana prijavijo na študij na Kitajskem preko štipendije KI.

Opomba: Z opravljenim izpitom BCT, se lahko študentje Konfucijevega institute Ljubljana prijavijo na študij na kitajskem preko štipendije KI.

INDIVIDUALNI TEČAJ POSLOVNE KITAJŠČINE IN KULTURE

Tečaj poslovne kitajščine je namenjen individualnim tečajnikom ali manjšim skupinam. Vsebina tečaja je prilagojena potrebam vsakega posameznika ali skupine posebej. Med drugim boste s tečajem poslovne kitajščine pridobili:

  • Jezikovno usposabljanje glede na vaše potrebe
  • Predavanja o pogajanjih s kitajskimi podjetji, medkulturnem managementu, kitajski ekonomiji itd.
  • Predavanja o kitajski kulturi, kitajskem mišljenju, kitajskem načinu življenja itd.

Individualne tečaje lahko prilagodimo vsem starostnim skupinam.

Cena ene ure: 24 EUR z DDV

Za več informacije nam pišite na ciljubljana@ef.uni-lj.si ali pa pokličite na +386 1 5892 748.

INDIVIDUALNE PRIPRAVE NA IZPIT HSK IN IZPIT HSKK

HSK ali »Hanyu shuiping kaoshi« je edini uradni standardizirani preizkus znanja kitajskega jezika za tujce Ljudske republike Kitajske. Priprave potekajo po dogovoru.

Za prijavo pišite na ciljubljana@ef.uni-lj.si.

Vse potrebne informacije glede izpita HSK so na voljo tukaj.

Cena ene ure: 24 EUR z DDV

Konfucijev Inštitut Ljubljana

Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta

Kardeljeva ploščad 17
1000 Ljubljana
T: (01) 5892-748
E: ciljubljana@ef.uni-lj.si  

Akreditacije Ekonomske fakultetePovežite se z nami!

Ostanite na tekočem in nam sledite na socialnih omrežjih!