Tečaji kitajskega jezika

SPOMLADANSKI SEMESTER TEČAJEV KITAJSKEFA JEZIKA SE ZAČNE 19.2.2024!

Dobrodošli! Naš program učenja kitajskega jezika je namenjen zagotavljanju celostnega in celovitega pristopa k učenju kitajščine. Veseli smo, da študentom vseh stopenj nudimo celostno in intenzivno izkušnjo. Pri nas najdete najbolj natančno in pristno učenje jezika, saj so vsi učitelji naravni govorci.

Ponujamo spletne tečaje in tečaje v živo, kar vam omogoča, da izberete obliko, ki najbolj ustreza vašim potrebam. Naši 40-urni in 60-urni tečaji so na voljo zjutraj in popoldne, kar vam omogoča, da izberete urnik, ki ustreza vašemu urniku. Ponujamo tudi pripravljalne tečaje za izpit HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi), tako da lahko ocenite svoje znanje kitajščine in spremljate svoj razvoj.

Vendar to še ni vse: naš program vključuje široko paleto dopolnilnih vsebin, vključno s spletnimi seminarji, predavanji, vsebinami tradicionalne kitajske medicine (TKM) in delavnicami kitajske kaligrafije, tako da se lahko potopite v zakladnico kitajskega jezika in kulturne dediščine. Naši tečajniki in predavatelji so vzpostavili skupnost, ki vam omogoča učenje kitajščine, izmenjavo izkušenj in sklepanje novih poznanstev.

Učite se z nami zdaj in naredite prvi korak k tekoči kitajščini!

!NOVO! Posodabljamo naš učni načrt, prestrukturiramo nekatere tečaje in nadgrajujemo nekatera gradiva za tečaje, potrebna od februarja 2023.

Začetniki z malo ali nič predznanja kitajščine lahko začnejo  učno pot s 40-urnim in 60-urnim tečajem. Posameznik mora opraviti oba dela 1.1 Comprehensive (dva 40-urna tečaja) ali 1.1 Conversational (60-urni), ki se osredotoča na pogovorne veščine za vpis v začetni tečaj 1.2. Za lažji prehod na stopnjo 1.2, zlasti pri branju in pisanju kitajskih znakov, je priporočljivo, da se tečajniki iz tečaja 1.1 Začetnik (60 ur) vključijo tudi v 20-urni tečaj kitajskih znakov (kot je prikazano v naslednji shemi).

Program učenja kitajščine je na Konfucijevem inštitutu Ljubljana standardiziran v skladu z mednarodnim testom znanja kitajščine HSK, edinim uradnim standardiziranim izpitom kitajskega jezika Ljudske republike Kitajske za tujce, naši tečaji pa so skladni tudi z jezikovnim standardom EU:

Courses EU Standard Suggested HSK New name of the course

1.1 Conversational

A1

HSK 1

A1

1.1 Comprehensive, Part 1


A1, part 1

1.1 Comprehensive, Part 2

HSK 1

A1, part 2

1.2 Comprehensive, Part 1

A2


A2.1

1.2 Comprehensive, Part 2*

HSK 2

A2.2

1.3 Comprehensive

B1


B1.1

1.4 Comprehensive

HSK 3

B1.2

2.1

B2


B2.1

2.2

HSK 4

B2.2

2.3


B2.3

2.4

HSK 4

B2.4

*Na podlagi povratnih informacij naših študentov smo ugotovili, da je treba prejšnji tečaj 1.2 ločiti na dva dela. To pomeni, da bodo študenti imeli več možnosti, da se posvetijo pisanju kitajskih pismenk in pregledu svojega učenja.

Tečaji Konfucijevega inštituta Ljubljana se izvajajo preko spleta in v živo (v prostorih Konfucijevega inštituta na Ekonomski fakulteti, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana). za nadaljne informacije prosimo preverite predhodni urnik tečajev za stopnjo, ki vas zanima.

UVRSTITVENI TEST!  Uvrstitveni test je orodje, ki nam pomaga določiti učenčevo znanje jezika. Vsakdo, ki nima dokazila o opravljenem predhodnem tečaju ali minimalnem številu ur učenja, mora opraviti uvrstitveni test. Začetniki iz tečajev 1.1 Pogovorni tečaj (60 ur) in 1.1 Splošni tečaj, 1. del (40 ur), ki imajo malo ali nič predhodnega znanja kitajščine, so oproščeni uvrstitvenega testa. Upoštevanje uvrstitvenega testa za spomladanski semester bo potekalo prek spleta 15. februarja 2024. Kandidati bodo več informacij prejeli po elektronski pošti.


Prijave za prihodnji semester, v letu 2024, so odprte na spletni strani CLOSED.

Rok za prijavo na naslednje tečaje smo podaljšali do 27. februarja 2024. Začetni tečaji se bodo predvidoma začeli 4. ali 5. marca 2024.

 • 1.1 comprehensive, part 1 (40h)
 • 1.1 conversational A (60h)
 • 1.1 conversational B (60h)
 • 2.4 comprehensive (60h)
 • Chinese Calligraphy workshop-20 hours

Če imate vprašanja v zvezi s tečajem, se obrnite na zhi.ma@ef.uni-lj.si (v angleščini) ali ciljubljana@ef.uni-lj.si (v slovenščini).

Cena: Registrirani učenci bodo o višini pristojbin obveščeni po elektronski pošti.


Urnik tečajev v pomladnem semestru 2023/2024: TBD

Akademski koledar za leto 2023/2024: Koledar

Cena: Na voljo so 20-, 40- in 60-urni tečaji. Cena našega 40-urnega tečaja kitajskega jezika je 110 EUR (z DDV). Za študente je cena 60 EUR (z DDV). Cena 60-urnega tečaja kitajskega jezika je 160 EUR (z DDV). Za študente je cena 90 EUR (z DDV). Cena naših 20-urnih tečajev kitajske kaligrafije je 60 EUR (z DDV). Za starejše in študente je cena 25 EUR (z DDV).

POGOJ ZA PRIDOBITEV CERTIFIKATA: 80% prisotnost na predavanjih in opravljene obveznosti.

Dodatne informacije: Na elektronskem naslovu ciljubljana@ef.uni-lj.si ali preko telefona: +386 1 5892 748.

Podrobnosti tečajev kitajskega jezika

SPOMLADANSKI SEMESTER SE ZAČNE 20.02.2024

40-urni tečaji bodo potekali online, in sicer dvakrat tedensko po dve šolski uri. Prvo predavanje bo v torek, 20.02.2024

Vse skupine bodo organizirane le, če se bodo prijavili vsaj 3 kandidati.

1.1 COMPREHENSIVE, PRVI DEL

40-urni začetni tečaj 1.1 Comprehensive, prvi del je namenjen vsem, ki jih zanima kitajski jezik in kultura, ampak nimajo predhodnega znanja. Uvrstitvenega testa ni potrebno opravljati.

Urnik: torek, četrtek, 18.45-20.15

Učbenik: HSK Standard Course 1 Učbenik (Jiang Liping, ISBN: 9787561937099) in delovni zvezek (Jiang Liping, ISBN: 9787561937105)

Terminski načrt:


Lesson Function Topic School hours
1 Introduction to Chinese phonics
汉语语音入门
Pronunciations 4 hours
2 Hello
你好
Greeting 4 hours
3 Thank you!
谢谢你!
Greeting 5 hours
4 What's your name?
你叫什么名字?
Names 5 hours
5 She is my Chinese teacher.
她是我的汉语老师。
Nationality 5 hours
6 Her daughter is 20 years old this year.
她女儿今年二十岁。
Time 5 hours
7 What is the date today?
今天几号?
Time 5 hours
8 I can speak Chinese.
我会说汉语。
Space 5 hours

Final exam
2 hours

Tečajnikom priporočamo nadaljevanje učenja na nivoju Basic part 2 in potem opravljanje izpitov HSK1 in HSKK1.


1.1 COMPREHENSIVE, DRUGI DEL

40-urni začetni tečaj 1.1 Comprehensive, drugi del je namenjen vsem, ki jih zanima kitajski jezik in kultura in so končali tečaji Basic 1 prvi del. Uvrstitvenega testa ni potrebno opravljati.

Urnik: torek, četrtek, 18.45-20.15

Učbenik: HSK Standard Course 1 Učbenik (Jiang Liping, ISBN: 9787561937099) in delovni zvezek (Jiang Liping, ISBN: 9787561937105) 

Terminski načrt:

Lesson Function Topic School hours
1 Review of previous semester
2 hours
2 Where does your son work?
你儿子在哪儿工作?
Space 4,5 hours
3 Can I sit here?
我能坐这儿吗?
Space 4,5 hours
4 I'd like some tea.
我想喝茶。
Shopping 4,5 hours
5 What is the time now?
现在几点?
Time 4,5 hours
6 What will the weather be like tomorrow?
明天天气怎么样?
Time and Space 4,5 hours
7 He is learning to cook Chinese food.
他在学做中国菜呢。
Time and Space 4,5 hours
8 She has bought quite a few clothes.
她买了不少衣服。
Shopping 4,5 hours
9 I came here by air.
我是坐飞机来的。
Transportation 4,5 hours

Final exam
2 hours


Po opravljenih Part 1 in Part 2 nivojih tečaja Basic, tečajnike spodbujamo k prijavi na izpita HSK1 in HSKK1. Več o HSK izpitih najdete tukaj.

SPOMLADANSKI SEMESTER SE ZAČNE 19. ALI 20. FEBRUARJA 2024

Tečaji Konfucijevega inštituta Ljubljana obsegajo 60 šolskih ur in potekajo dvakrat tedensko po dve šolski uri.

Prvo predavanje bo potekalo 19. februarja 2024.

Vse skupine se bodo izvajale le, če bo zadostno število prijavljenih kandidatov.


ZAČETNI TEČAJ KITAJSKEGA JEZIKA

1.1 CONVERSATIONAL

60-urni tečaj Začetna skupina 1.1. je namenjen vsem, ki jih zanima kitajski jezik in kultura, a nimajo predhodnega znanja. Uvrstitvenega testa ni potrebno opravljati.

Urnik:
SKUPINA A [online]: Ponedeljek, sreda, 17:00-18:30
SKUPINA B [v živo]: Torek, četrtek, 17:00-18:30

Učbenik: HSK Standard Course 1 učbenik (Jiang Liping, ISBN: 9787561937099) in delovni zvezek (Jiang Liping, ISBN: 9787561937105)

Terminski načrt:


Lesson Topic School hours
1 Hello Greeting 4 hours
2 Thank you! Greeting 4 hours
3 What's your name? Names 4 hours
4 She is my Chinese teacher. Nationality 4 hours
5 Her daughter is 20 years old this year. Time 4 hours
6 What is the date today? Time 4 hours
7 I can speak Chinese. Space 4 hours
8 Where does your son work? Space 4 hours
9 Can I sit here? Space 4 hours
10 I's like some tea. Shopping 4 hours
11 What is the time now? Time 4 hours
12 What will the weather be like tomorrow? Time and Space 4 hours
13 He is learning to cook Chinese food. Time and Space 4 hours
14 She has bought quite a few clother. Shopping 4 hours
15 I came here by air. Transportation 4 hours

*Pridržujemo si pravico do spremembe učnih vsebin.

Po opravljenih 60 urah študente spodbujamo k opravljanju HSK2 ter HSKK1. Certifikati izpitov HSK so pogoj za pridobitev Konfucijeve štipendije za študij na Kitajskem.

20-urni tečaj Chinese Character course: To ni obvezen tečaj. Študenti lahko nadaljujejo študij na ravni 1.2, 1. del, tudi če se ne udeležijo tečaja kitajskih znakov. Vendar je to priporočljivo, saj bo znanje kitajskih znakov potrebno pri 1.2, 1. delu. Ta tečaj bo potekal junija. Več podrobnosti kmalu.


1.2 COMPREHENSIVE, PRVI DEL (Online)

60-urni tečaj 1.2 Comprehensive, prvi del je primeren za vse, ki so opravili okoli 60-80 ur tečaja kitajščine. V primeru, da nimate dokazil o opravljenih pogojih za vpis na stopnjo Začetna skupina 1.2., je potrebno opravljati uvrstitveni test.

Urnik: Ponedeljek, sreda, 18:45-20:15

Učbenik: Učbenik HSK Standard Course 2 (Jiang Liping, ISBN: 978-7561937266) in delovni zvezek (Jiang Liping, ISBN: 978-7561937808)

Terminski načrt:


Lesson Topic School hours
1 September is the best time to visit Beijing Hobby 7 hours
2 I get up at six every day Health 7 hours
3 The red one on the left is mine Location 7 hours
4 He recommended for this job Help 7 hours
5 Mid-term review    2 hours
6 Take this one Shopping 7 hours
7 Why don’t you eat more Reasoning 7 hours
8 Do you live for from your company Transport 7 hours
9 Let me think about it and I’ll tell you later Reasoning 7 hours
10 End of term review
2 hours

Final exam

*Pridržujemo si pravico do spremembe učnega načrta.


1.2 COMPREHENSIVE, DRUGI DEL (Online)

1.2 Comprehensive, drugi del je primeren za vse, ki so opravili okoli 120 ur tečaja kitajščine. V primeru, da nimate dokazil o opravljenih pogojih za vpis, se prijavite na uvrstitveni test.

Urnik: Torek, četrtek, 17:00-18:30 

Učbenik: Učbenik HSK Standard Course 2 (Jiang Liping, ISBN: 978-7561937266) in delovni zvezek (Jiang Liping, ISBN: 978-7561937808)

Terminski načrt:


Lesson Topic School hours
1 Review
2 hours
2 Stop looking for your cell phone; it’s on your desk Suggestions 7 hours
3 He is three years older than me Comparison 7 hours
4 You wear too little Comparison 7 hours
5 Mid-term review
2 hours
6 The door is open Status 7 hours
7 Have you seen that movie Experience 7 hours
8 The New Year is coming Culture 7 hours
9 Level 2 vocabulary review
4 hours
10 Level 2 Grammar review
4 hours
11 Mask exams
6 hours

Final exam

*Pridržujemo si pravico do spremembe učnega načrta.

Po 60 urah študija bi morali učenci zlahka opraviti izpit HSK2, za večino učencev pa je to tudi primeren čas za opravljanje izpita HSKK1.

1.3 COMPREHENSIVE

Začetni tečaj 1.3 je primeren za vse, ki so opravili HSK2 izpit ali imajo enakovredno stopnjo znanja oz. so opravili cca 180 ur tečajev kitajščine na Konfucijevem inštitutu Ljubljana. V primeru, da nimate dokazil o opravljenih pogojih za vpis na stopnjo Začetna skupina 1.3, je potrebno opravljati uvrstitveni test.

Urnik: Ponedeljek, sreda, 17:00-18:30 (online)

Učbenik: HSK Standard Course 3 učbenik (Jiang Liping, ISBN: 978-7561938188) in delovni zvezek (Jiang Liping, ISBN: 978-7561938157) 

Terminski načrt:


Lesson Topic School hours
1 Review
4 hours
2 What is your plan for the weekend? Daily life 5 hours
3 When will he come back? Daily life 5 hours
4 There are plenty of drinks on the table. Daily life 5 hours
5 She always smiles when talking to customers. Work life 5 hours
6 Midterm review
2 hours
7 I am getting fatter and fatter lately. Life and health 5 hours
8 Why are they suddenly missing? Life and health 5 hours
9 I have known her for five years. Work life 5 hours
10 I will go wherever you go. Future and plans 5 hours
11 She speaks Chinese like a native. School life 5 hours
12 Math is much harder than history. School life 5 hours
13 End of term review
4 hours

Final exam

*Pridržujemo si pravico do spremembe učnega načrta.

Po opravljenem Začetnem tečaju 1.3. tečajnike spodbujamo k prijavi na opravljanje izpita HSK3. Večina tečajnikov lahko doseže odlične rezultate na HSKK1 in HSK2 izpitu.


1.4 COMPREHENSIVE

Skupina 1.4 je primerna za vse, ki so uspešno opravili HSK3 izpit ali imajo opravljenih cca 240 ur tečajev kitajskega jezika in kitajske kulture na Konfucijevem inštitutu Ljubljana. V primeru, da nimate dokazil o opravljenih pogojih za vpis, se prijavite na uvrstitveni test.

Urnik: Ponedeljek, sreda, 18:45-20:15 (Online)

Učbenik: HSK Standard Course 3 učbenik(Jiang Liping, ISBN: 978-7561938188) in delovni zvezek (Jiang Liping, ISBN: 978-7561938157) 

Terminski načrt:


Lesson Topic School hours
1 Review
3 hours
2 Don't forget to turn off the air conditioner. Work life 4,5 hours
3 Leave the important things with me. Work life 4,5 hours
4 I walked back. Daily life 4,5 hours
5 Please bring the fruits here. Daily life 4,5 hours
6 Midterm review
2 hours
7 The rest of them are all ok. Time and space 4,5 hours
8 I am so tired that I want to do nothing but sleep after work. Life and health 4,5 hours
9 Everybody is able to cure your "disease". Life and health 4,5 hours
10 I believe they will agree. Opinions 4,5 hours
11 Didn't you recognize him? Opinions 4,5 hours
12 I have been influenced by him. Opinions 4,5 hours
13 End of term review
4 hours
14 HSK 3 preparations
6 hours

Final exam


*Pridržujemo si pravico do spremembe učnega načrta.

 Po uspešno končanem tečaju 1.4 se od tečajnikov pričakuje uspeh na izpitu HSK3 kot tudi na izpitu HSKK druge stopnje.

Študenti, ki nimajo izkušenj s študijem na Kitajskem, se lahko prijavijo za en semester študija na Kitajskem prek Konfucijeve štipendije s potrdilom HSK3 z najmanj 180 točkami in poročilom o rezultatih HSKK.

NADALJEVALNI TEČAJI KITAJSKEGA JEZIKA


NADALJEVALNI TEČAJ 2.2

Nadaljevalni tečaj 2.2 je odprt za vse, ki imajo opravljenih od 300-320 ur tečaja kitajskega jezika ali imajo temu ustrezno znanje (npr. opravljen HSK3 izpit). V primeru, da nimate dokazil o opravljenih pogojih za vpis na stopnjo Nadaljevalni tečaj 2.2, je potrebno opravljati uvrstitveni test.

Urnik: Ponedeljek, sreda, 18:45-20:15 [v živo/online]

Knjiga: HSK Standard Course 4 上 (Učbenik in delovni zvezek)

Terminski načrt:

Sessions Lesson Topic School hours
1 to 5 The higher the price, the better the quality Shopping 10 hours
6 to 10 The best doctor is yourself Health 10 hours
11 to 15 Beauty is not rare to life Attitudes towards life 10 hours
16 to 17 Review
4 hours
18 to 22 The sun will shine again after the storm Success 10 hours
23 to 27 Standards of happiness Happiness 10 hours
28 Review
2 hours
29 to 30 Mock exam
4 hours

*Pridržujemo si pravico do spremembe učnega načrta.

Tečajniki bodo celovito razvijali slušno in bralno razumevanje, govorjenje, pisanje, prevajanje in se pripravljali na vse znanja in spretnosti, ki so potrebna za opravljanje preizkusa HSK 4. Po uspešno končanem Nadaljevalnem tečaju 2, se od tečajnikov pričakuje uspeh na izpitu HSK4 kot tudi na izpitu HSKK2.


INTERMEDIATE COURSE 2.4

Tečaj Intermediate 2.4 je namenjen vsem, ki so se kitajščine učili vsaj 400-420 ur ali imajo enakovredno znanje.  Študentje, ki nimajo ustreznih potrdil za vpis v tečaj Intermediate 2.4, morajo opraviti uvrstitveni test.

Urnik: Torek, četrtek, 18:45-20:15 (online)

Učbenik: HSK Standard Course 4 下 (učbenik in delovni zvezek)

Terminski načrt:

Sessions Lesson Topic School Hours
1 to 5 Life can be better Values 10 hours
6 to 10 Humans and nature Values 10 hours
11 to 15 Science, technology, and the world Technology 10 hours
16 to 17 Review
4 hours
18 to 22 Task of life Relationship 10 hours
23 to 27 The view along the way Relationship 10 hours
28 Review
2 hours
29 to 30 Mock exam
4 hours

Final exam

*Pridržujemo si pravico do spremembe učnega načrta.

Tečajniki bodo celovito razvijali slušno in bralno razumevanje, govorjenje, pisanje, prevajanje in se pripravljali na vse znanja in spretnosti, ki so potrebna za opravljanje preizkusa HSK 4. Po uspešno končanem Nadaljevalnem tečaju 2, se od tečajnikov pričakuje uspeh na izpitu HSK4 kot tudi na izpitu HSKK2.


VIŠJI NIVOJI KITAJSKEGA JEZIKA

Če vas zanimajo višje ravni kitajskega jezika, se obrnite na naš na naslov ciljubljana@ef.uni-lj.si (v slovenščini), zhi.ma@ef.uni-lj.si (v angleščini). Tečaji kitajskega jezika na višjih stopnjah so na voljo le v primeru dovolj velikega števila prijavljenih.

Uvodna beseda: Višje stopnje so namenjene vsem, ki so opravili izpit HSK4 in lahko se lahko prosto sporazumevajo v kitajščini ali imajo enakovredno znanje.

Predlagani učbenik za skupino: HSK Standardni tečaj 5

Vsebina tečajev je prilagojena ravni znanja kandidatov.


POSLOVNA KITAJŠČINA

Posameznikom ali intenzivnim skupinam (2-5 oseb) iz poslovnega okolja nudimo individualni tečaj poslovne kitajščine in kulture. Vse vsebine bodo prilagojene vašemu času, potrebam in zahtevam, vključno z:

-jezikovno usposabljanje glede na vaše potrebe
-predstavitev vrednot kitajske kulture, kitajske miselnosti, kitajskega življenja itd.
-seminarji o poslovnih pogajanjih, medkulturnem upravljanju, kitajski ekonomiji itd.

Za več informacij se obrnite na Konfucijev inštitut Ljubljana na ciljubljana@ef.uni-lj.si (v slovenščini), zhi.ma@ef.uni-lj.si (v angleščini).

Delavnica kitajske kaligrafije za vseživljenjsko učenje

20-urni tečaji (10 srečanj) potekajo osebno, pouk poteka enkrat tedensko po dve šolski uri. Prvo predavanje bo potekalo v torek, 9. April 2024.

Opis tečaja
Podajte se na potovanje v kitajsko kaligrafijo, ki je zasnovano posebej za zrele učence. Ne glede na to, ali ste popolni začetnik ali želite izboljšati svoje sedanje spretnosti, je ta delavnica zasnovana z preprostim pristopom k učenju po korakih. Na naših srečanjih bomo obravnavali temeljne vidike kitajske kaligrafije, kot so osnovne poteze, struktura znakov in osnovna orodja.

Na naših srečanjih bomo obravnavali temeljne vidike kitajske kaligrafije, kot so osnovne poteze, struktura znakov in osnovna orodja. Pridobili boste zgodovinski vpogled v starodavno umetnost, spoznali njen razvoj in njeno mesto v sodobni kulturi. Predstavili bomo različne sloge kaligrafije, od tradicionalnega do sodobnega, in razpravljali o filozofskih elementih, ki dajejo tej umetnosti pomen. Poleg praktičnih tehnik pisanja bomo preučili vzporednice med kaligrafijo in klasičnim kitajskim slikarstvom ter tako obogatili vaše razumevanje teh medsebojno povezanih disciplin.

Delavnica je prilagojena stilom učenja odraslih, z veliko praktičnega dela, osebnimi povratnimi informacijami in priložnostmi za medsebojno razpravo. Naš cilj je ponuditi izpolnjujočo in intelektualno spodbudno izkušnjo. Ob koncu tečaja boste lahko samozavestno ustvarjali čudovite kaligrafske izdelke in poglobili svoje razumevanje zgodovinskega in kulturnega pomena te umetniške oblike. Pridružite se nam in odkrijte meditativne in umetniške nagrade kitajske kaligrafije.


Rezultati delavnice za vseživljenjsko učenje:

-Razumevanje kaligrafije: Temeljito pridobiti osnovno znanje o kitajski kaligrafiji in naravi kitajskih znakov ter razumevanje njihove estetike in njihov kulturni pomen.

-Prepoznavanje slogov: Prepoznati in razlikovati med različnimi slogi kitajske kaligrafije ter ceniti edinstvene lastnosti vsakega od njih.

-Osnovne tehnike: Pridobite spretnost rokovanja s čopičem, izvajanja osnovnih potez, ki se uporabljajo v kitajskih znakih, in samozavestnega oblikovanja preprostih posameznih znakov.

-Čustveno izražanje: Znanje o vnašanju svojih čustev v kaligrafijo in uporabiti čopič kot orodje za osebno izražanje.

-Ustvarjanje umetniškega dela: Razvijte sposobnost ustvarjanja lastnih umetniških del iz kitajske kaligrafije, ki jih boste s ponosom predstavili ali delili z drugimi.


Registracija na delavnico  (Now closed)

https://forms.gle/skTjY9btMgjJjdFv6


Urnik:Each Tuesday 

Skupina A:  10:30-12:00 

Skupina B:  15:30-17:00

Inštruktor:Zhang Bo <Bo.Zhang@ef.uni-lj.si>

Lokacija: CI -Tea house (Kardeljeva ploščad 17 1000 Ljubljana) 


Načrt izvajanja (vsako srečanje traja dve šolski uri) :

1

9.4

2 school hours

Introduction and Basics

2

16.4

2 school hours

Practice 4 basic strokes and some characters

3

23.4

2 school hours

Practice 5 basic strokes and some characters

4

7.5

2 school hours

Practice 5 basic strokes and some characters

5

14.5

2 school hours

Practice 4 basic strokes and some characters

6

21.5

2 school hours

Practice characters,phrases and sentences

7

28.5

2 school hours

Practice single characters,phrases and sentences

8

4.6

2 school hours

Introduce the characteristics of running script and conduct basic training

9

11.6

2 school hours

Introduce the characteristics of cursive script and conduct basic training

10

18.6

2 school hours

Create personalized works,Show personalized works, rate and share your thoughts

*Pridržujemo si pravico do spremembe učnega načrta.

INDIVIDUALNE URE KITAJSKEGA JEZIKA IN KULTURE

Individualni tečaji kitajščine so primerni za vse, ki:

 • Se želijo osredotočiti predvsem na slušno razumevanje in izražanje (manj poudarka na pisanju);
 • ne morejo slediti ustaljenemu urniku skupinskih ur;
 • si želijo počasnejših ali bolj intenzivnih lekcij;
 • imajo posebne zahteve glede učnega načrta in drugih učnih vsebin;
 • Vsebina vsake lekcije je v celoti prilagojena potrebam učencev.

Cena ene ure (45 minut) je 24,00 EUR (z DDV). Možni so količinski popusti.

Za prijavo se obrnite na Konfucijev inštitut Ljubljana na ciljubljana@ef.uni-lj.si.


INDIVIDUALNI TEČAJ POSLOVNE KITAJŠČINE IN KULTURE

Tečaj poslovne kitajščine je namenjen individualnim tečajnikom ali manjšim skupinam. Vsebina tečaja je prilagojena potrebam vsakega posameznika ali skupine posebej. Med drugim boste s tečajem poslovne kitajščine pridobili:

 • Jezikovno usposabljanje glede na vaše potrebe;
 • Predavanja o pogajanjih s kitajskimi podjetji, medkulturnem managementu, kitajski ekonomiji itd;
 • Predavanja o kitajski kulturi, kitajskem mišljenju, kitajskem načinu življenja itd.

Individualne tečaje lahko prilagodimo vsem starostnim skupinam.

Cena 1 ure: 24,00 EUR z DDV. Šolska ura traja 45 minut. Na voljo so popusti na pakete individualnih ur.

Za več informacije nam pišite na ciljubljana@ef.uni-lj.si ali pokličite +386 1 5892 748.


INDIVIDUALNE PRIPRAVE NA IZPIT HSK IN IZPIT HSKK

HSK ali »Hanyu shuiping kaoshi« je edini uradni standardizirani preizkus znanja kitajskega jezika za tujce Ljudske republike Kitajske. Priprave potekajo po dogovoru.

Cena 1 šolske ure: 24,00 EUR z DDV.

Za prijavo pišite na ciljubljana@ef.uni-lj.si.

Vse potrebne informacije glede izpita HSK so na voljo tukaj.

Konfucijev Inštitut Ljubljana

Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta

Kardeljeva ploščad 17
1000 Ljubljana
T: (01) 5892-748
E: ciljubljana@ef.uni-lj.si  

Akreditacije Ekonomske fakultetePovežite se z nami!

Ostanite na tekočem in nam sledite na socialnih omrežjih!